Historiek

Tikvatenoe werd in 1986 opgericht als semi-internaat voor tien niet-schoolgaande kinderen met een handicap (0-21 jaar).

In 1988 kreeg Tikvatenoe een erkenning voor 10 gebruikers.

In de loop der jaren werd er tweemaal een erkenning verkregen voor uitbreiding, gaande van tien kinderen tot dertig.

In 1997 breidde Tikvatenoe uit met 5 bedden voor een internaat.

In april 1998 startten wij dan met een bezigheidstehuis voor niet-werkenden. We kregen een  erkenning voor 5 plaatsen.

Al deze werkingen zaten over drie huizen in de rij verspreid.

September 1998 werd een belangrijke kalendermaand voor de instelling. De drie voorzieningen kwamen onder één dak in een verbouwd en gerenoveerd gebouw.

In juni 2003 werd zowel voor het internaat als voor het bezigheidstehuis voor niet- werkenden een uitbreiding verkregen van 3 plaatsen zodat beiden over 8 erkende plaatsen beschikten.

In september 2005 werd er voor het tehuis voor niet werkenden nog een uitbreiding van 1 plaats verkregen zodat het over 9 plaatsen beschikte.

Door reconversie heeft vanaf 1 januari 2006 het semi- internaat een erkenning voor 28 plaatsen en het internaat voor 9.

In september 2006 werd het bezigheidstehuis voor niet-werkenden met 2 plaatsen uitgebreid (11 plaatsen in totaal). Daar kwamen in september 08 nog eens twee plaatsen bij zodat het totaal voor het tehuis niet-werkenden momenteel 13 plaatsen bedraagt.

In januari 2011 verkreeg het internaat een extra plaatsje door reconversie . Vanaf dan zijn er daar dan ook 10 plaatsen , terwijl het semi- internaat er 26 heeft.

Op 1 januari 2015 is Tikvatenoe ingestapt in de zorgvernieuwing en vervalt de onderverdeling semi-internaat niet schoolgaanden, internaat en tehuis niet werkenden. Tikvatenoe wordt nu een MultiFunctioneel Centrum (voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.) en een Flexibel Aanbod Meerderjarigen. In de FAM kunnen volwassenen met een matig tot zwaar mentale beperking en/of motorische handicap een residentiële opvang krijgen.

history1history2history3history4