Jobcoaching

Jobcoaching is een belangrijke manier van integratie binnen alle aspecten van het dagelijkse leven voor de jongvolwassenen en de volwassenen van Tikvatenoe.

Het recht op een job is belangrijk:
• Zodat onze gebruikers alle kansen hebben om zich te ontplooien binnen een andere context dan Tikvatenoe. Ze leren nieuwe vaardigheden binnen het werkveld waarin ze terecht komen. Tevens moeten ze samenwerken met allerlei nieuwe personen wat hun sociale vaardigheden positief beïnvloedt. Ze leren om verantwoordelijkheid op te nemen binnen hun job.

• Dit houdt onder andere in het correct uitvoeren van hun takenpakket, op tijd komen, …
• Als ze ook een loon krijgen, hebben ze ook wat extra geld waarover ze vrij kunnen beschikken. Ze ervaren wat het is om iets voor zichzelf te kunnen kopen of om voor iets te sparen. Op die manier krijgen ze ook meer geldbesef.
• Alle gebruikers die gaan werken, moeten er zelfstandig naartoe kunnen gaan. Dit betekent dat ze op een veilige manier zich in het verkeer moeten kunnen begeven, meestal is dit te voet of met het openbaar vervoer.

De ondersteuning die wij vanuit Tikvatenoe bieden is telkens verschillend en gaat over alle aspecten om een gebruiker zo goed mogelijk te laten integreren binnen het werkveld. Dit gaat over het aanleren van het nemen van openbaar vervoer, zelfstandig wandelen op straat, een gsm leren hanteren zodat bij nood iemand kan verwittigd worden, … Wanneer de gebruiker voor het eerst ergens werkt, gaat er steeds iemand mee om hem te begeleiden bij het uitvoeren van de taken. Nadien proberen we dit zoveel mogelijk af te bouwen zodat de gebruiker meer zelfstandig kan worden. Vaak werken we met evaluatieschema’s zodat we er telkens een vorm van communicatie tussen het werkveld en Tikvatenoe blijft bestaan.

Met andere woorden de mogelijkheid voor de gebruikers om een job te hebben, biedt hen ontzettend veel leermogelijkheden. Het zorgt ervoor dat hun zelfbeeld hierdoor positief beïnvloed wordt. Met de nodige ondersteuning, die vanuit Tikvatenoe wordt geboden, kunnen ze zelf hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Kortom een mooie vorm van integratie.

job4job3job2job1

job5job6job7job8