Therapieën en methodieken

We bieden verschillende soorten van therapieën, waaronder :
Psychomotoriek, Bobath, Braingym, Schrijfmotoriek, Hydrotherapie, Logopedie, SMOG, PECS, PROMPT, ABA, TEACCH
Peto, Speltherapie, Floortime, Leespraat, Jobcoaching, ADL, Hippotherapie, Snoezelen, Basale therapie, Sherborne.