hands_holding_worldVOORWOORD  DOOR DE DIRECTIE

Het eerste vers in de Bijbel(Thorah) beschrijft de schepping van de aarde.

“In het begin schiep G-d de hemel en de aarde”

(bereshit bara Elokim et hashamayim veet ha’arets)

 

Volgens Rabbi Soloveitchik, werd enkel <het begin> van het universum gecreeerd door G-d.  Van de humaniteit wordt er verwacht om de schepping te voltooien.

Het is aan ons om de levenskracht, de geest en het bevattingsvermogen van de mens te verheffen.

Tikvatenoe’s opdracht is om de ander begaafde medemens te helpen ontplooien.

“Tikvatenoe” is het Hebreeuwse woord voor “onze hoop”.

Met deze hoop willen wij onze kinderen en bewoners omringen en een omgeving bieden waarin ze volledig kunnen openbloeien. Onze doelstelling is hen ondersteunen om optimaal te genieten van het leven en zoveel mogelijk aan hun noden tegemoet te komen.

Tikvatenoe, The NATHAN Gutwirth institution draagt de naam waarvoor ze staat!

De vertaling van “Nathan” betekent “geven”.  In beide  leesrichtingen blijft <Nathan> onveranderd. Dit ervaren wij ook in de werkelijkheid, het “geven” van liefde,vriendelijkheid, veiligheid en passie  is  hier bijzonder wederkerig.

Ja hoor, Tikvatenoe is een nest waar het goed is om te zijn, zowel voor de zorgbehoevende als voor de zorgverlener!